Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2013

tightjeansedgirl
Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że cię wyśmieją? Że ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co sobie pomyślą inni ludzie?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromandzia-pandzia andzia-pandzia viagoby goby

October 12 2013

tightjeansedgirl
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viacecilia cecilia
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
tightjeansedgirl
Reposted fromhorstiane horstiane viamyname myname

October 10 2013

tightjeansedgirl
7668 9380 420
Reposted fromimperiumzla imperiumzla viayoursway yoursway
4806 e4ca 420
Reposted fromimmortal-a immortal-a viapuremindx puremindx
tightjeansedgirl
1270 4b94 420
fell it...
Reposted fromscorpix scorpix vialaj laj
tightjeansedgirl
Play fullscreen

Przepiękny.
Reposted fromolewka olewka vialaj laj
tightjeansedgirl
1076 381d 420
Reposted fromsplendoriblask splendoriblask vialaj laj

October 06 2013

8138 9f1e 420

September 29 2013

tightjeansedgirl
tightjeansedgirl
Reposted frommyniu myniu
6024 da93 420

September 28 2013

tightjeansedgirl
2932 19dd 420
No ! PO CO ?!
Reposted fromwhaaaat whaaaat vialaj laj
tightjeansedgirl

September 27 2013

tightjeansedgirl
moje miasto <3 ;)
tightjeansedgirl
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc
Haruki Murakami ("Na południe od granicy, na zachód od słońca")

September 18 2013

tightjeansedgirl
Reposted frompusiek pusiek viamillys millys
tightjeansedgirl
tightjeansedgirl
3331 d68f 420
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaolc olc
tightjeansedgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...